Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modrá šance ODS

25. 6. 2007

LI07 zásadně odmítá program ODS Modrá šance, který je dle našeho názoru masivním útokem na veřejný sektor a sociální stát s cílem omezit společenskou solidaritu.

Připomínáme, že společenská solidarita je v ČR na nižší úrovni, než je obvyklé ve vyspělých zemích západní Evropy. LI07 varuje především před útokem na systém důchodového pojištění a systém všeobecného zdravotního pojištění. LI07 považuje zmíněné systémy za základní pilíře sociálního státu a za nejvýznamnější vynálezy minulého století, významnější než je Edisonova žárovka či Einsteinova teorie relativity. Lidé do těchto systémů přispívají podle svých možností s tím, že v době, kdy se dostanou do určité sociálně citlivé životní situace, jako je stáří, nemoc, mateřství, nezaměstnanost apod., z těchto systémů čerpají podle svých potřeb.

Zavedení těchto pilířů bylo velkým krokem na cestě od barbarství k slušné solidární společnosti. LI07 považuje solidaritu bohatých s chudšími, mladých se starými a zdravých s nemocnými za základní předpoklad stability společnosti. V současné době však probíhají útoky na tyto sociální systémy, a to nejen v naší zemi.

Pravici jde o to nabourat tyto solidární systémy a nahradit je individuální odpovědností jednotlivce a posílit ekvivalenci (více přispíváš, více čerpáš). Vidíme ODS a některým jejím voličům až do žaludku a víme, že jejich skutečným cílem je, aby si na důchod pokud možno každý spořil sám u soukromých finančních institucí, aby byl systém veřejného zdravotního pojištění pokud možno nahrazen systémem komerčního individuálního pojištění, což by nutně vedlo k rozdílné zdravotní péči podle výše příjmů a majetku.

Toto LI07 považuje za nelidské, neslušné a narušující sociální soudržnost společnosti. LI07 si zároveň uvědomuje, že ODS navrhovaná privatizace těchto systémů by přinesla obrovské zisky různým finančním institucím, jako jsou banky, penzijní fondy, zdravotní pojišťovny, a to ještě se státní finanční podporou. Musíme upozornit, že například zavedení povinného spoření na stáří, vůbec neřeší problém financování důchodů, pouze přesouvá zdroje ze solidárního systému do systémů individuálního spoření. Penzijní fondy zhodnocují peníze investováním do cenných papírů, což může být velmi rizikové a způsobit ztrátu úspor domácností. Pakliže by rizikovost tohoto investování byla omezena, můžeme na druhou stranu očekávat velmi malé výnosy, stěží pokrývající inflaci. Z toho tedy vyplývá, že tzv. důchodová reforma založená na soukromých penzijních fondech, není žádným zázračným lékem stárnutí populace, jak se nás snaží přesvědčovat média, banky, politici, apod. LI07 si nemyslí, že stárnutí populace by bylo nějakým výrazným ohrožením ekonomiky.

Počítáme s pokračujícím ekonomickým růstem i růstem produktivity a financování sociálních systémů je jen otázkou priorit. Samozřejmě, že stárnutí populace se dá brzdit vhodnou propopulační politikou. Strašení politiky ODS a „nezávislými“ analytiky, že je nezbytně nutné udělat razantní reformy, považujeme pouze za záminku, aby veřejnost byla svolnější snížit míru společenské solidarity. Že je program ODS Modrá šance výhodný pouze pro nejbohatší vrstvy společnosti, je zcela zjevné, tak jako to, že tento program by způsobil tvrdý pád velkého množství lidí do chudoby.

LI07 zároveň vyzývá levicové strany, aby důrazně odmítly bourání sociálních systémů, které si lidstvo během historie vybojovalo.