Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Levicové inteligence 07

Levicová inteligence 07 je demokratická nepolitická organizace sdružující lidi podobného smýšlení a pohledu na společnost, bez ohledu na věk, zaměstnání, víru ap.

Dále již jen zkratka LI07.

LI07 je organizace vycházející z platných zákonů a ústavy ČR. LI07 respektuje názory všech svých členů a je připravena vést diskusi i s nečleny a kritiky, nikoliv však s provokatéry a vulgárními pravicovými živly neschopnými vést slušnou debatu na úrovni faktů.

LI07 nemá žádné oficiální vazby na politické strany, politická hnutí, či organizace.

Ideovým základem LI07 je socialismus. Cílem je přesvědčit co nejvíce lidí, že kaspitalismus a pravice této republice škodí a že socialismus je lepším hlediskem a svým způsobem je nevyhnutelný.

LI07 a její členové se automaticky při své registraci zavazují, že se v co nejširší míře vyvarují vulgarismů a zbytečných výhrůžek. (později bude upřesněno)

Členem LI07 se může stát ten kdo levicově smýšlí a souhlasí se stanovami organizace.

Oragnizace má svůj vedoucí orgán – ústřední výbor, a další funkce. Vedení i ostatní funkce budou zvoleny na 1. zasedání. (později budou členové zapsáni)

O zlepšení chodu LI07 se může přičinit každý. Jednoduše svůj návrh, článek, citát, fotografii, či další materíál pošle někomu z vedení LI07. Materiál bude vyhodnocen a poté zařazen.

Jestliže člen LI07 závažně či opakovaně poruší stanovy LI07, ÚV, případně celá členská základna hlasuje o jeho vyloučení. Vysloví-li se 3/5 členů pro, je vyloučen. Má právo se odvolat. Odvolání však nemá odkladný účinek.